سیستم‏‌های انتقال نوری

مبتنی بر استانداردهای NG-SDH, OTN/DWDM, POTN و Carrier Ethernet