معرفی پرمان معاونت دیپلماسی اقتصادی

معرفی شرکت پرمان در تارنمای معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه

غلامرضا انصاری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در پیامی در خصوص فعالیت این معاونت فرمودند: “یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت ‌امور‌ خارجه، تسهیل فرآیند توسعه و گسترش مناسبات اقتصادی

ادامه مطلب ...»